Om Markkartering.se

Ett samarbete mellan Hushållningssällskapen i Sverige

De drivande bakom Markkartering.se

Bakom Markkartering.se finns flera av de olika Hushållningssällskapen i Sverige. I dagsläget är följande Hushållningssällskap ansluta till Markkartering.se:

  • Hushållningssällskapet Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro
  • Hushållningssällskapet Halland
  • Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
  • Hushållningssällskapet Skåne
  • Hushållningssällskapet Östergötland
  • Hushållningssällskapet Gotland
  • Hushållningssällskapet Västra

Fördelarna med Markkartering.se

De olika Hushållningssällskapen har markkarterat stora delar av den odlingsbara marken i Sverige under lång tid. Eftersom de tidigt valde att använda sig av GPS för att fastlägga provpunkterna innebär det att det finns en stor mängd analysvärden kopplade till GPS-koordinater.
Dessa analyser finns direkt tillgängliga på Markkartering.se

Ingen hantering av textfiler behövs, alla markkarteringar utförda med GPS finns tillgängliga på Markkartering.se
Detta gör det smidigt och enkelt för användaren att se all information på Markkartering.se.

Utveckling och drift

Hushållningssällskapen äger gemensamt Markkartering.se. Utveckling och drift sköts av Niftitech AB.