Styrfiler

Skapa styrfiler enkelt direkt i webbläsaren

Styrfiler baserade på er markkartering

Hushållningssällskapet har under mer än 20 års tid lagrat de markkarteringar som utförts av deras kunder. Eftersom dessa markkarteringar utförts med hjälp av GPS finns möjligheten att skapa styrfiler baserade på analysvärdena.
Detta innebär för dig som användare att ni slipper importera analysfiler, allt finns redan tillgängligt på Markkartering.se. Förutsatt att markkarteringen utförts av Hushållningssällskapet.

Redigera giva

Då styrfiler skapas kan flera inställningar justeras för att skapa styrfiler efter era behov.
Lokal kännedom om fälten kan tas till vara genom att t.ex. öka givan inom inmatade analysintervall.

Dela fält

Med hjälp av delningsverktyg kan fält enkelt delas för att skapa styrfiler för just de områden som behövs.
Flygfoton ger användaren hjälp att hitta fältgränser att dela efter.

Export av styrfil

Markkartering.se kan exportera styrfiler till de format som passar er dataterminal.