För lantbrukaren

Dina markkarteringskartor nära till hands

För lantbrukaren

Vår helhetslösning markkartering.se är en webbaserad tjänst där du hittar dina aktuella och historiska markkarteringsvärden som finns i Hushållningssällskapets databas. Genom en personlig inloggning kan du lättillgängligt via datorn, surfplattan eller mobilen få digitala interpolerade kartor på alla dina markkarteringar. Alla markkarteringsvärden finns redan i vår databas så det enda du somanvändare behöver göra är att registrera dig som användare på markkartering.se

Använd dina markkarteringsvärden på ett nytt sätt

Du kan enkelt jämföra värdena mellan provtagningsåren och skapa egna sammansättningar av kartor efter dina önskemål. Med några knapptryckningar skapar du enkelt styrfiler för kalk, fosfor, kalium och utsäde utifrån din aktuella markkartering.

Råd baserade på oberoende kunskap

Växtnäringsråden baseras på Jordbruksverkets gödslingsråd och Hushållningssällskapets aktuella och oberoende kunskap inom svensk växtodling. Vår tjänst har utvecklats tillsammans med Hushållningssällskapets rådgivare.

Vår paketlösning

Hushållningssällskapet erbjuder dig en paketlösning med provtagning, analys och dina analysvärden presenterade som interpolerade kartor, allt skräddarsytt efter dina behov.