För lantbrukaren

Dina markkarteringskartor nära till hands

Allt samlat på en plats

Traditionellt samlas markkarteringar i pärmar på kontoret eller i ert växtodlingsprogram.
Markkartering.se har som uppgift att alltid finnas tillgängligt för er på internet. Oavsett var ni befinner er.
Det ger er möjligheten att ute i fält enkelt titta på era markkarteringskartor vid t.ex. fältinspektioner.

Uppföljning av markkartering

Under sent 90-tal påbörjade Hushållningssällskapet markkartering med hjälp av GPS. Målsättningen var att möjliggöra uppföljning av markkarteringsvärdena då man återkom för att ta nya prover.
Markkartering.se gör det enkelt för er att få en uppföjlning av eventuell variation mellan olika markkarteringar tagna vid samma GPS-koordinater.

Enkel översikt

Enkla diagram visar nyckelvärden för att ge er en god uppfattning om statusen på det valda fältet.