För rådgivaren

Alla dina kunders markkarteringar samlade på en plats

Allt samlat på en plats

Traditionellt samlas markkarteringar i pärmar på kontoret eller i ert växtodlingsprogram.
Markkartering.se har som uppgift att alltid finnas tillgängligt för er på internet. Oavsett var ni befinner er.
Det ger er möjligheten att ute i fält enkelt titta på era markkarteringskartor vid t.ex. fältinspektioner.
Ni behöver inte längre efterfråga analysfiler för att sedan interpolera kartorna manuellt i växtodlingsprogram. Kartorna finns tillgängliga direkt i ert konto på Markkartering.se.

Tillgång till era kunders markkarteringar

Genom Markkartering.se kan ni få tillgång till alla era kunders markkarteringar som är utförda av Hushållningssällskapet.
Markkarteringarna kopplas till er användare och finns sedan tillgängliga för er.

Styrfiler

Markkartering.se hjälper er att göra bedömningar kring insatser som ska göras utifrån de markkarteringar som finns.
Med hjälp av lättillängliga inställningar då styrfilen skapas kan viktiga parametrar justeras. Kanske behöver lite extra fosfor läggas just på en viss plats eller inom en viss fosforklass. Detta justeras enkelt och exporteras smidigt till en styrfil.