Nyheter

Markkartering.se kommer utvecklas löpande för att möta marknadens efterfrågan på funktioner som underlättar för lantbrukare och rådgivare.
Därför finns här möjligheten att läsa om förändringar som skett under den senaste tiden.